Η ιστοσελίδα μας, σας ενημερώνει για το κόστος αποστολής του προϊόντος ή των προϊόντων που επιθυμείτε να παραγγείλετε, μετά την επιλογή των προϊόντων και την προσθήκη τους στο καλάθι.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με την Courier Center  για αποστολές σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που παραλάβατε και συμπληρώνοντας τον λόγο και τα σχόλια της επιστροφής. Επίσης θα πρέπει να στείλετε τα προϊόντα με δική σας χρέωση με την courier την οποία σας τα στείλαμε. Στη συνέχεια, καθώς έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και η έγκριση της επιλογής ‘επιστροφή’, σας επιστρέφουμε τα χρήματα στον λογαριασμό όπου έγινε η κατάθεση των προϊόντων σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός  14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.
Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγιστεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του και δεν είναι προϊόν που πωλείται με το μέτρο.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από το προβλεπόμενο στην παραπάνω παράγραφο δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη, εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα και:

  • Δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους υγείας.
  • Έχουν αποσφραγιστεί/χρησιμοποιηθεί/καταστραφεί
  • Δεν είναι τυποποιημένα, αλλά έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον Πελάτη.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του:
α) να απαιτήσει, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο (χωρίς επιβάρυνση), εκτός αν μία τέτοια
ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
β) να ζητήσει μείωση του κόστους αγοράς ή
γ) να ακυρώσει την παραγγελία, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, που ευλόγως δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κλπ.) και αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη σε κάθε τέτοια περίπτωση.