ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΑΙΚΡΑ ΟΕ
Εμπορία και κατασκευή ειδών κορδελοποιΐας
ΑΦΜ: 800802914
ΓΕΜΗ ΛΑΙΚΡΑ : 141392005000

Κεντρικό : Στενή Στράτα, 57200 Λαγκαδάς
ΔΟΥ: ΛΑΓΚΑΔΑ
Τηλ : 2394072060

Υποκατάστημα : Σεφέρη 2, 54500 Λήτη
ΔΟΥ: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τηλ : 2394072248

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της σχετικής φόρμα παραγγελίας. Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει ληφθεί από τη στιγμή που θα λάβετε μέσω email σχετικό ενημερωτικό μήνυμα της κατάστασης παραγγελιάς. Tosite μας θα σας ενημερώνει για την διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος καθώς και για τον χρόνο αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από το αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση στο email με το οποίο έχετε δηλωθεί στο site είτε τηλεφωνικός είτε με γραπτό μήνυμα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CORDONIΟ:

 Επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε στιγμή σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και μόνο για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης ή όπως ορίζεται στην Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρίας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ

Ο πελάτης, κατά τη χρήση των υπηρεσιών, επεξεργάζεται δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων. Ο πελάτης έχει αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέσα με τα οποία ο πελάτης απέκτησε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  • Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το όνομα (όνομα, επίθετο) των πελατών και των επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.
  • Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συλλέγουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών και επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.
  • Ταχυδρομικές διευθύνσεις. Συλλέγουμε την ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών για λόγους τιμολόγησης, καθώς και εκείνων που παραγγέλνουν προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τα διατιθέμενα προϊόντα μας (τιμοκαταλόγους, προσφορές προϊόντων).
  • Τηλεφωνικούς αριθμούς. Συλλέγουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς πελατών για την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας.
  • Α.Φ.Μ. Συλλέγουμε τον Α.Φ.Μ. πελατών για να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας με το να μην συλλέγουμε και να μην αποθηκεύουμε  ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

ΜΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνάπτουν μια σχέση κοινής ευθύνης επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της Σύμβασης ή σε σχέση με τις υπηρεσίες. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προσφέρθηκε να ενεργήσει ως κοινός υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι η σχέση των μερών θα είναι αυτή της κοινής ευθύνης επεξεργασίας δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καμία διάταξη της Σύμβασης ή αυτού του Προσαρτήματος Προστασίας Δεδομένων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εκλαμβάνεται ως ένδειξη οποιασδήποτε πρόθεσης δημιουργίας σχέσης κοινής Ευθύνης Επεξεργασίας Δεδομένων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους χρήσης από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον χρήστη/πελάτη της σχετικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία

ΤΙΜΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές, να αλλάζει ή/και αποσύρει προσφορές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/πελατών. Οι τιμές προϊόντων που αγοράστηκαν από φυσικό κατάστημα της εταιρείας, μπορεί να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος και η εταιρεία δεν καλύπτει διαφορές σε τιμές των προϊόντων που ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων από την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε σχέση με το φυσικό κατάστημα ή το αντίστροφο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τελικές τιμές κάθε προϊόντος δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, ο πελάτης ενημερώνεται στο checkout πριν την υποβολή της παραγγελίας του. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, γίνεται γνωστό στον πελάτη τηλεφωνικώς η και με email κατά την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, ο πελάτης πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο +302394072060με την Εταιρεία ή με αποστολή email στο info@cordonio.com .

ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΣΥΝΔΕΣΗ

Για την εγγραφή ή τη σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, απαιτείται ονοματεπώνυμο, κωδικός πρόσβασης & ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για την αποστολή ενημερώσεων για προσφορές ή νέα προϊόντα, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία για προϊόντα τα οποία λόγω μηχανικού ή τυπογραφικού λάθους εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με λανθασμένη τιμή. Εφόσον το σφάλμα, αφορά μέρος μόνο των προϊόντων της παραγγελίας, η παραγγελία εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα, εκτός αν ο Πελάτης ενημερώσει για ακύρωση όλης της παραγγελίας του

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του και δεν είναι προϊόν που πωλείται με το μέτρο.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από το προβλεπόμενο στην παραπάνω παράγραφο δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη, εξαιρούνται ταπροϊόντα εκείνα που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα και:

Δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους υγείας Έχουν αποσφραγιστεί/χρησιμοποιηθεί/καταστραφεί Δεν είναι τυποποιημένα, αλλά έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τον Πελάτη. Τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και ταυτόχρονα η πληρωμή έχει γίνει στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, καθώς η πώληση δεν πραγματοποιήθηκε από απόσταση.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Σε περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο (χωρίς επιβάρυνση), εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του κόστους αγοράς ή γ) να ακυρώσει την παραγγελία, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, που ευλόγως δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κλπ.) και αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη σε κάθε τέτοια περίπτωση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ισοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.